Чиста енергия и доза независимост

Вярваме, че соларните фотоволтаични системи са част от по-зеленото бъдеще на Европа. В допълнение към намаляването на въглеродните емисии, соларните системи осигуряват и широк спектър от икономически ползи. 

През 2022 година със собствени средства инсталирахме фотоволтаична централа от 280 модула с обща мощност 150KW върху покрива на производствената сграда на печатницата.

През следващите две години продължихме със санирането на основната сграда, както и на сградата на издателската къща и флексопечатното производство.

През 2024 година планираме инсталацията на фотоволтаици и върху останалите сгради на полиграфическия комплекс, които ще увеличат до близо 70% енергийната независимост на печатницата.

Чиста енергия и доза независимост

Към началото