Изисквания към файловете за печат

изисквания към файловия формат

Файлови формати подходящи за флексопечат са PDF, EPS.

цветови модели

Файловете трябва да са генерирани в цветови модел CMYK и цветови профил – Fogra39. Сумарна стойност на цветовете (C+M+Y+K+P) трябва да бъде до 300%.

Преди печат автоматизирано обектите оцветени в 100% черно стават “overprint”, белите обекти се задават да не са “overprint”, между цветовете се слага застъпване 0,15 мм – нужно е изрично уведомление ако тези параметри трябва да са различни.

Изображения

Разделителната способност на изображенията трябва да е 300dpi.

Шрифтове

Шрифтове трябва да са вградени във файла или да са конвертирани в криви. Минималната дебилина на обектите – 0,2mm

отстояния и размери

Образания размер да бъде отбелязан в “trim box” или като допълнителна бележка.Отпускане за рязане – минимум 2мм от всяка страна.
Безопасно отстояние навътре от рязането на текстове лога и т.н. – 2мм.

Към началото