ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

            1. Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

            Информация относно Администратора на лични данни, идентификационни данни на администратора и координати за връзка

Наименование: ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС ЖАНЕТ 45 ООД

ЕИК: BG115740153

Седалище и адрес на управление: гр. Пловдив, бул. АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ, №9, и телефон 0899 160 389.

E-mail: sales@janet45.com

Уеб-сайт: www.print.janet45.com       

oсъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

            Информация относно компетентния надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни.

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2.

Адрес за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон: 02 915 3 518

Интернет страница: www.cpdp.bg

            2. Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на вашите лични данни

            Личните данни са информация, която служи за Вашата идентификация, т.е. имена, телефон, адрес, електронна поща.

          ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС ЖАНЕТ 45 ООД събира само доброволно предоставените от Вас лични данни, в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни, и по-конкретно, въз основа на:

  • изрично получено съгласие от Вас като посетител на сайта ни и клиент;
  • изпълнение на задълженията на Администратора по договор с Вас;

            Ние събираме и обработваме личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на уеб-сайт: www.print.janet45.com.

            По-конкретно, целта на събирането и обработването на данни е подаването и обработване на запитвания получени през уеб-сайта: www.print.janet45.com или изпращане на електронен бюлетин, свързан с дейността на ПОЛИГРАФИЧЕСКИ КОМПЛЕКС ЖАНЕТ 45 ООД.

3. Личните данни на потребителя, които се събират са: име на потребителя, адрес на електронна му поща, име на фирма и телефон за връзка.

3.1. Цел, за която се събират данните:

Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него.

3.2. Основание за  събираме и обработваме личните данни:

            С приемането на ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ се създава договорно отношение, на което основание събираме и обработваме Вашите лични данни – чл.6, ал.1, б. “б” от Регламент (ЕС) 2016/679. Данните Ви за изпращане на информационен бюлетин се обработват на основание дадено от Вас изрично съгласие – чл.6, ал.1, б. “а” от Регламент (ЕС) 2016/679

           www.print.janet45.com, не събира данни с категория специални данни по смисъла на чл.9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 . С това съгласие вие се задължавате да не съхранявате и изпращате такива данни чрез сайта, като например:

            – данни, разкриващи Вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, нито Ваши генетични данни, биометрични данни, данни за здравословното Ви състояние, за сексуалния Ви живот или сексуалната Ви ориентация, или данни, свързани с Ваши присъди и нарушения.

            – документи за самоличност, както и ЕГН, номер на паспорт/лична карта и др. подобни.

Дружеството не събира и обработва данни за лица под 16 години.

            4. Как обработваме Вашите лични данни?

            Ние използваме данните Ви само за целите, за които ги събираме.

            Информационният протокол и данните в него се съхраняват заради сигурността на нашите системи, за да може да се идентифицира дадено нарушение, посегателство или неоторизиран достъп до личните ви данни. Ние не сме в състояние да причисляваме даден протокол към определено лице. Ние не съпоставяме информация от дадена база данни с друга база данни.

            Данните, които получаваме от Вас доброволно, се съхраняват, за да можем при необходимост от контакт с Вас за уточнение на запитвания, сроковете и начина на тяхната доставка.

            4.1. Срок на съхранение на личните Ви данни

          След постигане на целта, за която сме събрали вашите лични данни и след изпълнение/прекратяване на сключения между нас договор, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение.

            5. Какви са Вашите права?

            Имате право по всяко време да откажете вашите лични данни да бъдат събрани и обработвани, а също така да поискате да бъдат заличени, коригирани или блокирани.

            За целта изпратете имейл на следния имейл: m.arnaudova@janet45.com

            5.1. Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

  • Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Дружеството за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст изпратено на посочения имейл.

            5.2.Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Администратора, които се отнасят до него.

            5.3. Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

            6. Линкове към други уеб страници

            Нашият сайт съдържа линкове към други уеб страници. Ние не носим отговорност за тяхното съдържание. Указанията за защита на личните данни важат само за нашата уеб страница. За нелегални, непълни или липсващи указания, както и за вреди, причинени от наличието или неналичието на такава информация, отговорност носи доставчикът на уеб страницата, към която сте били препратени.

            7. Google

            Сайтът ни www.print.janet45.com използва Google Analytics и Google Search Console. Това са услуги за уеб анализ, предлагана от Google, Inc (“Google”). Те използват т.нар. cookies („бисквитки“), представляващи текстови файлове, запаметени на Вашия компютър, за да направят възможен анализа на използването на сайта от потребителите. Можете да предотвратите записа на бисквитки чрез съответните настройки на вашия браузър. Обръщаме Ви внимание, че ако направите това, е възможно да не можете да използвате всички функции на този сайт.

Към началото