Изисквания към файловете за печат

адрес за качване на файловете за печат


Файловете за печат може да качите онлайн на адрес: http://insite.studiostandart.com или да донесете на място в печатницата на CD, DVD или USB носител.

изисквания към файловия формат

Файлови формати подходящи за печат са PDF, EPS, PRN, PS.

Предпечатна подготовка на файловете за печат

Не поставяйте печатни марки, пасери, скали във файловете.

Всеки продукт, както и лице и гръб на едно изделие, трябва да бъдат в отделни файлове, като имената на файловете трябва недвусмислено да указват кой файл към кое изделие и позиция се отнасят.

При многостраничните изделия всяка страница трябва да е отделна в многостраничен файл или като отделен файл.

цветови модели

Файловете трябва да са генерирани в цветови модел CMYK и цветови профил – Fogra39. Сумарна стойност на цветовете (C+M+Y+K+P) трябва да бъде до 300%.

Преди печат автоматизирано обектите оцветени в 100% черно стават “overprint”, белите обекти се задават да не са “overprint”, между цветовете се слага застъпване 0,06 мм – нужно е изрично уведомление ако тези параметри трябва да са различни.

Изображения

Разделителната способност на изображенията трябва да е 300dpi.

Шрифтове

Шрифтове трябва да са вградени във файла или да са конвертирани в криви.

отстояния и размери

При лепени издания когато има изображение което минава и през двете страници (фолио) трябва да се предвидят застъпвания откъм лепенето 5мм (общо 10мм).

При изделия с лепене не трябва да има изображение в езиците за лепене.

Образаният размер да бъде отбелязан в “trim box” или като допълнителна бележка.

Отпускане за рязане – минимум 3мм, препоръчително 5мм от всяка страна.
Безопасно отстояние навътре от рязането на текстове лога и т.н. – 5мм.
За лайсни и спирали трябва да се предвидят 10мм от изображението.
При изделия с много гънки (Дипляни) трябва да бъде указан начина на сгъване чрез схема или макет.
Когато има сгъване с “прехлупване” крилото което влиза вътре трябва да се зададе 3мм по-малко.

одобрение на файловете

Стартиране на поръчката за печат става след одобрение от клиента на всички файлове в InSite.

Към началото