Листов офсетов печат

Съчетание от цена и бързина на изработка

Листовият офсетов печат е перфектния избор за тиражи над 500 броя печатни листа, от гледна точка на цена и бързина на изработка. Неговото изпълнение преминава през няколко етапа:

Експониране на изображението от файл върху алуминиеви пластини със светлочувствително покритие.

– Всяка печатна форма се поставя върху цилиндъра на печатарската машина. Мастилото се прехвърля върху гумиран цилиндър, който на свой ред отпечатва изображението върху хартията.

Контрол за осигуряване на качество при печат със система за денситометричен и колориметричен контрол.

Komori Lithrone S40

 • максимален формат 72/102 cm
 • 5 печатни секции
 • лакова кула с акрилен лак
 • инфрачервено сушене
 • автоматичен контрол на цвета
 • максимална работна скорост 16000 листа / час

Man Roland 702 Perfector

 • максимален формат 72/102 cm
 • двустранен печат
 • 2 печатни секции
 • максимална работна скорост 15000 листа / час

Man Roland 302 Perfector 

 • максимален формат 52/72 cm
 • двустранен печат
 • 2 печатни секции
 • максимална работна скорост 7000 листа / час

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ файловеТЕ за печат

Предпечатна подготовка

Тук ще намерите основните изисквания, които трябват да се спазват при подаване на файлове за печат.

Към началото